Úřední deska

Závěrečná zpráva starostky 2010 - 2014

Na podzim roku 2010 vzešlo z komunálních voleb nové zastupitelstvo obce, jehož členy se stalo osm kandidátů nezávislého sdružení Občané Bzová 2010: Jaroslava Aronová, Václava Flaišmanová, Jaromír Kunc, Miroslav Loněk, Luděk Malec, Jitka Perglová, Antonín Trkovský a Petr Vokáč a jeden kandidát sdružení Pro rozvoj obce Bzová – Jiří Pavlis.
_____________

Občané Bzová 2010 se svým programem zavázali a během volebního období pracovali na těchto akcích:

Stavby, rekonstrukce, projekty:

 •  Byla dokončena rekonstrukce kulturního zařízení Bezovka – objekt byl zateplen, vyměněna byla okna, instalováno nové topení atd.
 •  V zahradě obecního úřadu byly rozšířeny hrací prvky na dětském hřišti.
 •  Byl zrekonstruována budova obecního úřadu – touto rekonstrukcí byly všechny obecní nemovitosti zmodernizovány a opraveny.
 •  Byly vybudovány vrty pro posílení zdroje pitné vody.
 •  Bylo započato s rekonstrukcí jímacích zářezů
 •  Bylo započato s výstavbou kanalizace, ČOV a vodovodu.

Získané dotace:
(prostředky navyšující rozpočet obce Bzová)

 •  Pořízení motorové pily pro jednotku SDH Bzová: 20.000 Kč
 •  Kulturního zařízení Bezovka – výměna nevyhovujících oken a zateplení objektu: 2.400.000 Kč
 •  Posílení zdroje pitné vody – hydrogeologický průzkum: 1.004.130 Kč
 •  Oprava kapličky: 100.000 Kč
 •  Rekonstrukce a modernizace obecního úřadu: 2.400.000 Kč
 •  Výstavba kanalizace a ČOV: 39.398.984 Kč
 •  Nákup hadic a savic: 25.000 Kč
 •  Povodně 2013: 18.000 Kč

Celkem se stávajícímu zastupitelstvu v letech 2010–2014 podařilo získat dotace ve výši45.366.114 Kč. Pro obec je to v celé její historii rekordní částka.

Zastupitelstvo v tomto volebním období soustředilo své síly především na přípravu projektu výstavby kanalizace a rekonstrukce vodovodu. Dostálo svému volebnímu programu, když dokončilo modernizaci obecních budov. Všechny získané a proinvestované dotace byly nadřízenými orgány řádně zkontrolovány a nebyly nalezeny žádné chyby.
V novém volebním období přeji obci Bzová zastupitelstvo, které si bude klást za cíl zdárné dokončení výstavby kanalizace, ČOV a rekonstrukci vodovodu, jímacích zářezů a napojení náhradního zdroje vody z vrtů. Měla by se tak završit snaha zastupitelstev z minulých dvou volebních období, která na přípravě projektu kanalizace, ČOV a vodovodu pracovala. Jedině dokončením tohoto velkého projektu bude moci obec dál fungovat jako obec schopná zajistit potřeby svým občanům ve 21. století.

Na závěr dovolte trochu subjektivního hodnocení. Ve funkci starostky jsem dvě volební období. Ve funkci mi velmi rychle došlo, že být členem zastupitelstva je tvrdá práce, a také to, že na malé obci vůbec nezáleží na tom, za jakou volební stranu je člověk zvolen, nýbrž na tom, zda chce pro obec něco dělat, nebo kandiduje pro svoje osobní zájmy. Mám štěstí, že se mnou dodnes spolupracuje pan Vojtěch Vaněk, který už není čtyři roky členem zastupitelstva. Za jeho obětavou práci, kterou pro obec ve svém věku dělá, je mu třeba takto veřejně poděkovat. Děkuji i všem ostatním spolupracovníkům, paní Aronové za její mnohaletou pečlivou práci, ostatním zastupitelům, kteří se podílejí aktivně na chodu obce, Jitce Perglové, která se již rozhodla nekandidovat, za její aktivní práci při všech akcích, všem spolkům, bez nichž by se v obci nebyl tak bohatý společenský život, všem pracovníkům obce, kteří pomáhají s každodenními problémy a starostmi. Budoucí zastupitelé by měli přemýšlet o tom, proč chtějí být zvoleni, co mohou obci dát, co přinést. Nezbývá než doufat, že sprosté lži, pomluvy a hulvátství, kterého jsme si za poslední čtyři roky užívali víc než dost, nebudou mít v novém zastupitelstvu místo.

Mgr. V. Flaišmanová
starostka