Úřední deska

Oznámení o zahájení územního řízení kanalizační a vodovodní přípojky v obci Bzová

Oznámení o zahájení územního řízení: Obec Bzová, IČO 233188, Bzová 52, 267 43 Bzová u Hořovic (dále jen „žadatel“) podala dne 18.6.2014 na základě plných mocí vlastníků nemovitostí č. p. 1-3, 5-17, 19-38, 40-50, 52, 55-78, 80-93, 95-99, 101-108, 110-140, 142-144, 146-148, 151-156, 158-160, 162-170, 172-185, 188-192, 194, č. ev. 3, p. č. 269/13, 344/9, st. p. 241, 218, 150 a 257 v k. ú. Bzová u Hořovic a obci Bzová žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: kanalizační a vodovodní přípojky v obci Bzová.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Oznámení o zahájení územního řízení911277453.pdf 84.4 Kb