Úřední deska

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bzová ze dne 29. 9. 2014

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje:

  • rozpočtové změny č. 6
  • přijetí dlouhodobého investičního úvěru od Komerční banky a.s. na účel Bzová – kanalizace a ČOV a vodovod se zajištěním dvou ks blankosměnky podle návrhu předložené smlouvy
  • udělení plné moci starostce obce k podepsáni změny zakladatelské listiny společnosti Lesy Bzová spol. s r.o. dle nového zákona o obchodních korporacích
  • rozhodnutí Valné hromady Lesy Bzová spol. s r.o. a vybírá společnost Příroda s.r.o. pro zhotovení nového lesního hospodářského plánu na dalších deset let

b) bere na vědomí:

  • informace o dění v obci
  • závěrečná zpráva starostky o činnosti zastupitelstva 2010 – 2014