Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška01/2015

Obecně závazná vyhláška
obce Bzová
č. 01/2015,

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce BZOVÁ

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyhlaska-o-stanoveni-systemu-nakladani-s-odpady.pdf 2120 Kb