Zveřejňování informací podle zákona č. 106/1999 Sb

Informace/2/2017

Inf/2/2017 ze dne 20. 2. 2017 - žádost o informaci – investiční plány obce

Inf/2/2017 ze dne 20. 2. 2017 - žádost o informaci – investiční plány obce

Odpověď:

Plán: Dokončení akce Posílení vodního zdroje – termíny závislé na tom, zda obec obdrží dotaci, žádost ještě nebyla podána. Rozpočet 2,3 mil. Kč.

 

 

Informaci pro dálkový přístup zpracovala 28. 2. 2017  V. Flaišmanová