Výstavba vodovodu a kanalizace

Výměny vodovodních přípojek - informace

Žádáme občany, aby sami nezačínali s výměnou vodovodní přípojky na svých pozemcích a vyčkali, až je navštíví pracovník firmy RISL, přípojku zkontroluje a oznámí jim, kdy bude v jejich ulici probíhat výměna hlavního řadu. V minulém týdnu došlo ke dvěma zbytečným poruchám vody, když byly přípojky na soukromých částech poškozeny. Práce na soukromých pozemcích musí být koordinovány se stavbou na veřejných částech.