Výstavba vodovodu a kanalizace

Odpojení starého vodovodního řadu

Obec Bzová oznamuje, že starý vodovod bude odpojen 31. 10. 2015. Do této doby musí mít všechny nemovitosti zřízeny nové vodovodní přípojky.