Výstavba vodovodu a kanalizace

Informace 1. 10. 2015

Žádáme občany, kteří se již připojili na splaškovou kanalizaci, aby tuto skutečnost oznámili na OÚ. Stočné nebude do konce roku 2015 účtováno. Upozorňujeme, že je přísně zakázáno přečerpávat do splaškové kanalizace obsahy septiků.