Rozpočet

Rozpočet 2015

Rozpočet na rok 2015

Obec Bzová                                                                                                                           KEO-W 1.9.136 / Uc19s

Rozpočet na rok 2015

  Schválený rozpočet roku 2015                                                                zpracováno  21.5.2015

                                                                                                                                              strana:  1 / 10

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

   Par    Org     Pol      N+Z+Uz    Popis                                                                                      Schválený rozpočet

0000

0000  0000  1111   000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č                                                                800 000,00

0000  0000  1112   000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v                                                                10 000,00

0000  0000  1113   000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.                                                                 100 000,00

0000  0000  1121   000000000 Daň z příjmů právnických osob                                                               900 000,00

0000  0000  1122   000000000 Daň z příjmů práv.osob za obce                                                             120 000,00

0000  0000  1211   000000000 Daň z přidané hodnoty                                                                       2 000 000,00

0000  0000  1340   000000000 Poplatek za provoz systému sch                                                             285 000,00

0000  0000  1341   000000000 poplatek ze psů                                                                                      7 500,00

0000  0000  1343   000000000 Poplatek za užívání veř.prostr                                                                    4 000,00

0000  0000  1351   000000000 Odvod z loterií a podobných he                                                                20 000,00

0000  0000  1361   000000000 Správní poplatky                                                                                     5 000,00

0000  0000  1511   000000000 Daň z nemovitosti                                                                                260 000,00

0000  0000  4112   000000000 Neinv.přij.transfery ze st.roz                                                                     81 400,00

0000  0000  4213   054190877 Investiční přijaté transfery ze státních fondů                                           1 343 342,00

0000  0000  4216   054515825 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu                                22 836 810,00

  Org:   0000                                                                                                                                28 773 052,00  **

Celkem  Par:  0000                                                                                                                       28 773 052,00

1031 Pěstební činnost

1031  0000  2131   000000000 Příjmy z pronájmu pozemků                                                                1 000 000,00

1031  0000  2132   000000000 Příjmy z pronájmu ostatních ne                                                                14 500,00

  Org:   0000                                                                                                                                  1 014 500,00  **

Celkem  Par:  1031 Pěstební činnost                                                                                                 1 014 500,00

1032 Podpora ostatních produkčních činností

1032  0000  2131   000000000 Příjmy z pronájmu pozemků                                                                    16 900,00

  Org:   0000                                                                                                                                      16 900,00  **

Celkem  Par:  1032 Podpora ostatních produkčních činností                                                                      16 900,00

2310 Pitná voda

2310  0000  2111   000000000 Příjmy z poskytování služeb a                                                                 460 000,00

  Org:   0000                                                                                                                                     460 000,00  **

Celkem  Par:  2310 Pitná voda                                                                                                            460 000,00

2341 Vodní díla v zemědělské krajině

2341  0000  2131   000000000 Příjmy z pronájmu pozemků                                                                          50,00

  Org:   0000                                                                                                                                            50,00  **

Celkem  Par:  2341 Vodní díla v zemědělské krajině                                                                                       50,00

3314 Činnosti knihovnické

3314  0000  2111   000000000 Příjmy z poskytování služeb a                                                                       508,00

  Org:   0000                                                                                                                                           508,00  **

Obec Bzová                                                                                                                           KEO-W 1.9.136 / Uc19s

  Schválený rozpočet roku 2015                                                                zpracováno  21.5.2015

                                                                                                                                              strana:  2 / 10

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

   Par    Org     Pol      N+Z+Uz    Popis                                                                                      Schválený rozpočet

Celkem  Par:  3314 Činnosti knihovnické                                                                                                    508,00

3341 Rozhlas a televize

3341  0000  2111   000000000 Příjmy z poskytování služeb a                                                                       100,00

  Org:   0000                                                                                                                                           100,00  **

Celkem  Par:  3341 Rozhlas a televize                                                                                                        100,00

3419 Ostatní tělovýchovná činnost

3419  0000  2131   000000000 Příjmy z pronájmu pozemků                                                                          50,00

3419  0000  2132   000000000 Příjmy z pronájmu ostatních ne                                                                      50,00

  Org:   0000                                                                                                                                           100,00  **

Celkem  Par:  3419 Ostatní tělovýchovná činnost                                                                                          100,00

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace

3429  0000  2132   000000000 Příjmy z pronájmu ostatních ne                                                                10 000,00

  Org:   0000                                                                                                                                      10 000,00  **

Celkem  Par:  3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace                                                                            10 000,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

3639  0000  2111   000000000 Příjmy z poskytování služeb a                                                                  30 000,00

3639  0000  2112   000000000 Příjmy z prodeje zboží (již na                                                                        500,00

3639  0000  2119   000000000 Příjmy z vlastní činnosti jind                                                                      1 000,00

3639  0000  2131   000000000 Příjmy z pronájmu pozemků                                                                    50 000,00

3639  0000  2133   000000000 Příjmy z pronájmu movitých věc                                                                25 000,00

3639  0000  3111   000000000 Příjmy z prodeje pozemků                                                                       10 000,00

  Org:   0000                                                                                                                                     116 500,00  **

Celkem  Par:  3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené                                                    116 500,00

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)

3723  0000  2329   000000000 Ostatní nedaňové příjmy jinde                                                                 60 000,00

  Org:   0000                                                                                                                                      60 000,00  **

Celkem  Par:  3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)                                        60 000,00

6171 Činnost místní správy

6171  0000  2111   000000000 Příjmy z poskytování služeb a                                                                       200,00

6171  0000  2131   000000000 Příjmy z pronájmu pozemků                                                                      2 000,00

6171  0000  2132   000000000 Příjmy z promájmu ostatních ne                                                                 9 000,00

  Org:   0000                                                                                                                                      11 200,00  **

Celkem  Par:  6171 Činnost místní správy                                                                                              11 200,00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6310  0000  2141   000000000 Příjmy z úroků                                                                                         6 000,00

Obec Bzová                                                                                                                           KEO-W 1.9.136 / Uc19s

  Schválený rozpočet roku 2015                                                                zpracováno  21.5.2015

                                                                                                                                              strana:  3 / 10

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

   Par    Org     Pol      N+Z+Uz    Popis                                                                                      Schválený rozpočet

  Org:   0000                                                                                                                                        6 000,00  **

Celkem  Par:  6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                                                                  6 000,00

        P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek                                                                       30 468 910,00

     Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

     Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY                                                                                                             4 511 500,00

     Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                                                                                                        1 685 858,00

     Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY                                                                                                           10 000,00

     Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE                                                                                                         24 261 552,00

Rozpočet schválil:

 

 

Dne:  29.12.2014

Obec Bzová                                                                                                                           KEO-W 1.9.136 / Uc19s

  Schválený rozpočet roku 2015                                                                zpracováno  21.5.2015

                                                                                                                                              strana:  4 / 10

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

   Par    Org     Pol      N+Z+Uz    Popis                                                                                      Schválený rozpočet

2212 Silnice

2212  0000  5021   000000000 Ostatní osobní výdaje                                                                             10 000,00

2212  0000  5139   000000000 Nákup materiálu jinde nezařaze                                                                5 000,00

2212  0000  5156   000000000 Pohonné hmoty a maziva                                                                         5 000,00

  Org:   0000                                                                                                                                      20 000,00  **

Celkem  Par:  2212 Silnice                                                                                                                   20 000,00

2221 Provoz veřejné silniční dopravy

2221  0000  5193   000000000 Výdaje na dopravní územní obsl                                                               40 000,00

  Org:   0000                                                                                                                                      40 000,00  **

Celkem  Par:  2221 Provoz veřejné silniční dopravy                                                                                  40 000,00

2310 Pitná voda

2310  0000  5021   000000000 Ostatní osobní výdaje                                                                             35 000,00

2310  0000  5139   000000000 Nákup materiálu j.n.                                                                              10 000,00

2310  0000  5154   000000000 Elektrická energie                                                                                   3 000,00

2310  0000  5156   000000000 Pohonné hmoty a maziva                                                                         5 000,00

2310  0000  5166   000000000 Konzultační, poradenské a práv                                                                 1 000,00

2310  0000  5169   000000000 Nákup služeb j.n.                                                                                 700 000,00

2310  0000  5171   000000000 Opravy a udržování                                                                               100 000,00

2310  0000  5362   000000000 Platby daní a poplatků                                                                            43 000,00

2310  0000  6121   000000000 Budovy, haly a stavby                                                                       11 818 000,00

  Org:   0000                                                                                                                                12 715 000,00  **

Celkem  Par:  2310 Pitná voda                                                                                                        12 715 000,00

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

2321  0000  6121   054190877 Budovy, haly a stavby                                                                         1 343 342,00

2321  0000  6121   054515825 Budovy, haly a stavby                                                                       22 836 810,00

2321  0000  6121   000000000 Budovy, haly a stavby                                                                         8 542 118,00

  Org:    Pol:  0000                                                                                                               Budovy, haly a stavby 32 722 270,00   32 722 270,00                                                                                                                             * **

Celkem  Par:  2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly                                               32 722 270,00

2341 Vodní díla v zemědělské krajině

2341  0000  5021   000000000 Ostatní osobní výdaje                                                                              6 000,00

2341  0000  5139   000000000 Nákup materiálu jinde nezařaze                                                                1 000,00

2341  0000  5156   000000000 Pohonné hmoty a maziva                                                                         3 000,00

  Org:   0000                                                                                                                                      10 000,00  **

Celkem  Par:  2341 Vodní díla v zemědělské krajině                                                                                 10 000,00

3111 Mateřské školy

3111  1018  5321   000000000 Neinvestiční transfery obcím                                                                     2 000,00

  Org:   1018 Březová                                                                                                                            2 000,00  **

Obec Bzová                                                                                                                           KEO-W 1.9.136 / Uc19s

  Schválený rozpočet roku 2015                                                                zpracováno  21.5.2015

                                                                                                                                              strana:  5 / 10

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

   Par    Org     Pol      N+Z+Uz    Popis                                                                                      Schválený rozpočet

3111  1076  5321   000000000 Neinvestiční transfery obcím                                                                   15 000,00

  Org:   1076 Žebrák                                                                                                                            15 000,00  **

Celkem  Par:  3111 Mateřské školy                                                                                                        17 000,00

3314 Činnosti knihovnické

3314  0000  5021   000000000 Ostatní osobní výdaje                                                                              3 600,00

3314  0000  5136   000000000 Knihy,učební pomůcky a tisk                                                                     6 200,00

3314  0000  5139   000000000 Nákup materiálu jinde nezařaze                                                                   200,00

  Org:   0000                                                                                                                                      10 000,00  **

Celkem  Par:  3314 Činnosti knihovnické                                                                                                10 000,00

3319 Ostatní záležitosti kultury

3319  0000  5021   000000000 Ostatní osobní výdaje                                                                              5 900,00

3319  0000  5139   000000000 Nákup materiálu jinde nezařaze                                                                   100,00

  Org:   0000                                                                                                                                        6 000,00  **

Celkem  Par:  3319 Ostatní záležitosti kultury                                                                                            6 000,00

3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po

3326  0000  5139   000000000 Nákup materiálu jinde nezařaze                                                                1 000,00

  Org:   0000                                                                                                                                        1 000,00  **

Celkem  Par:  3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po                                            1 000,00

3341 Rozhlas a televize

3341  0000  5041   000000000 Odměny za užití duševního vlastnictví                                                          5 000,00

  Org:   0000                                                                                                                                        5 000,00  **

Celkem  Par:  3341 Rozhlas a televize                                                                                                     5 000,00

3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

3399  0000  5139   000000000 Nákup materiálu j.n.                                                                              10 000,00

3399  0000  5169   000000000 Nákup ostatních služeb                                                                            5 000,00

3399  0000  5175   000000000 Pohoštění                                                                                              1 000,00

3399  0000  5194   000000000 Věcné dary                                                                                           13 000,00

3399  0000  5213   000000000 Neinvest.transfery nefinanč.po                                                                  2 000,00

3399  0000  5492   000000000 Dary obyvatelstvu                                                                                  14 000,00

  Org:   0000                                                                                                                                      45 000,00  **

Celkem  Par:  3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků                                                          45 000,00

3412 Sportovní zařízení v majetku obce

3412  0000  5139   000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený                                                             1 000,00

  Org:   0000                                                                                                                                        1 000,00  **

Celkem  Par:  3412 Sportovní zařízení v majetku obce                                                                                 1 000,00

Obec Bzová                                                                                                                           KEO-W 1.9.136 / Uc19s

  Schválený rozpočet roku 2015                                                                zpracováno  21.5.2015

                                                                                                                                              strana:  6 / 10

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

   Par    Org     Pol      N+Z+Uz    Popis                                                                                      Schválený rozpočet

3419 Ostatní tělovýchovná činnost

3419  0000  5139   000000000 Nákup materiálu jinde nezařaze                                                                5 000,00

3419  0000  5156   000000000 Pohonné hmoty a maziva                                                                         5 000,00

  Org:   0000                                                                                                                                      10 000,00  **

Celkem  Par:  3419 Ostatní tělovýchovná činnost                                                                                     10 000,00

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace

3429  0000  5139   000000000 Nákup materiálu jinde nezařaze                                                                6 000,00

3429  0000  5154   000000000 Elektrická energie                                                                                   4 000,00

  Org:   0000                                                                                                                                      10 000,00  **

Celkem  Par:  3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace                                                                            10 000,00

3543 Pomoc zdravotně postiženým

3543  0000  5339   000000000 Neinvestiční příspěvky ostatní                                                                      500,00

  Org:   0000                                                                                                                                           500,00  **

Celkem  Par:  3543 Pomoc zdravotně postiženým                                                                                        500,00

3631 Veřejné osvětlení

3631  0000  5154   000000000 Elektrická energie                                                                                 50 000,00

3631  0000  5171   000000000 Opravy a udržování                                                                                20 000,00

  Org:   0000                                                                                                                                      70 000,00  **

Celkem  Par:  3631 Veřejné osvětlení                                                                                                    70 000,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

3639  0000  5021   000000000 Ostatní osobní výdaje                                                                              5 000,00

3639  0000  5139   000000000 Nákup materiálu j.n.                                                                                5 000,00

3639  0000  5154   000000000 Elektrická energie                                                                                 20 000,00

3639  0000  5155   000000000 Pevná paliva                                                                                         35 000,00

3639  0000  5171   000000000 Opravy a udržování                                                                                  5 000,00

  Org:   0000                                                                                                                                      70 000,00  **

Celkem  Par:  3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené                                                      70 000,00

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů

3721  0000  5169   000000000 Nákup služeb j.n.                                                                                  20 000,00

  Org:   0000                                                                                                                                      20 000,00  **

Celkem  Par:  3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů                                                                             20 000,00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

3722  0000  5169   000000000 Nákup služeb j.n.                                                                                 330 000,00

  Org:   0000                                                                                                                                     330 000,00  **

Obec Bzová                                                                                                                           KEO-W 1.9.136 / Uc19s

  Schválený rozpočet roku 2015                                                                zpracováno  21.5.2015

                                                                                                                                              strana:  7 / 10

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

   Par    Org     Pol      N+Z+Uz    Popis                                                                                      Schválený rozpočet

Celkem  Par:  3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                                                                             330 000,00

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)

3723  0000  5169   000000000 Nákup ostatních služeb                                                                        140 000,00

  Org:   0000                                                                                                                                     140 000,00  **

Celkem  Par:  3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)                                      140 000,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3745  0000  5021   000000000 Ostatní osobní výdaje                                                                             40 000,00

3745  0000  5139   000000000 Nákup materiálu j.n.                                                                                3 000,00

3745  0000  5156   000000000 Pohonné hmoty a maziva                                                                        15 000,00

3745  0000  5169   000000000 Nákup služeb j.n.                                                                                  10 000,00

3745  0000  5171   000000000 Opravy a udržování                                                                                12 000,00

  Org:   0000                                                                                                                                      80 000,00  **

Celkem  Par:  3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                                                                            80 000,00

3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

3900  0000  5339   000000000 Neinvestiční transfery cizím p                                                                    7 000,00

  Org:   0000                                                                                                                                        7 000,00  **

Celkem  Par:  3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo                                                 7 000,00

4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

4319  0000  5169   000000000 Nákup služeb j.n.                                                                                    5 000,00

4319  0000  5175   000000000 Pohoštění a dary                                                                                     4 000,00

4319  0000  5212   000000000 Neinvestič.dotace nefinanč.pod                                                               10 000,00

4319  0000  5339   000000000 Neinvestiční příspěvky ostatní                                                                  21 000,00

  Org:   0000                                                                                                                                      40 000,00  **

Celkem  Par:  4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím                                                    40 000,00

5512 Požární ochrana - dobrovolná část

5512  0000  5139   000000000 Nákup materiálu jinde nezařaze                                                                5 000,00

5512  0000  5154   000000000 Elektrická energie                                                                                   2 000,00

5512  0000  5156   000000000 Pohonné hmoty a maziva                                                                         5 000,00

5512  0000  5169   000000000 Nákup ostatních služeb                                                                            2 500,00

5512  0000  5171   000000000 Opravy a udržování                                                                                10 500,00

  Org:   0000                                                                                                                                      25 000,00  **

Celkem  Par:  5512 Požární ochrana - dobrovolná část                                                                             25 000,00

6112 Zastupitelstva obcí

6112  0000  5021   000000000 Ostatní osobní výdaje                                                                             45 000,00

6112  0000  5023   000000000 Odměny členů zastupitelstev ob                                                             500 000,00

6112  0000  5031   000000000 Povin.pojistné na soc.zab.a př                                                               160 000,00

6112  0000  5032   000000000 Povinné pojistné na veřejné zd                                                                90 000,00

6112  0000  5167   000000000 Služby školení a vzdělávání                                                                       4 000,00

Obec Bzová                                                                                                                           KEO-W 1.9.136 / Uc19s

  Schválený rozpočet roku 2015                                                                zpracováno  21.5.2015

                                                                                                                                              strana:  8 / 10

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

   Par    Org     Pol      N+Z+Uz    Popis                                                                                      Schválený rozpočet

6112  0000  5173   000000000 Cestovné (tuzemské i zahraničn                                                                1 000,00

  Org:   0000                                                                                                                                     800 000,00  **

Celkem  Par:  6112 Zastupitelstva obcí                                                                                                 800 000,00

6171 Činnost místní správy

6171  0000  5011   000000000 Platy zaměstnanců v pracovním                                                             400 000,00

6171  0000  5021   000000000 Ostatní osobní výdaje                                                                           100 000,00

6171  0000  5031   000000000 Povin.pojistné na soc.zab.a př                                                               160 000,00

6171  0000  5032   000000000 Povinné pojistné na veřejné zd                                                                80 000,00

6171  0000  5038   000000000 Povinné pojistné na úrazové po                                                                 2 500,00

6171  0000  5132   000000000 Ochranné pomůcky                                                                                 1 000,00

6171  0000  5136   000000000 Knihy,učební pomůcky a tisk                                                                   15 000,00

6171  0000  5137   000000000 Drobný hmotný majetek                                                                          38 500,00

6171  0000  5139   000000000 Nákup materiálu j.n.                                                                              65 000,00

6171  0000  5154   000000000 Elektrická energie                                                                                 30 000,00

6171  0000  5155   000000000 Pevná paliva                                                                                         50 000,00

6171  0000  5156   000000000 pohonné hmoty                                                                                     15 000,00

6171  0000  5161   000000000 Služby pošt                                                                                            7 000,00

6171  0000  5162   000000000 Služby telekomunikací a radiok                                                                40 000,00

6171  0000  5166   000000000 Konzultační, poradenské a práv                                                               80 000,00

6171  0000  5167   000000000 Služby školení a vzdělávání                                                                     10 000,00

6171  0000  5169   000000000 Nákup služeb j.n.                                                                                 150 000,00

6171  0000  5171   000000000 Opravy a udržování                                                                                40 000,00

6171  0000  5172   000000000 Programové vybavení                                                                             40 000,00

6171  0000  5173   000000000 Cestovné (tuzemské i zahraničn                                                                1 000,00

6171  0000  5175   000000000 Pohoštění a dary                                                                                   20 000,00

6171  0000  5194   000000000 Věcné dary                                                                                           10 000,00

6171  0000  5362   000000000 Platby daní a poplatků                                                                              5 000,00

6171  0000  5492   000000000 Dary obyvatelstvu                                                                                  20 000,00

  Org:   0000                                                                                                                                  1 380 000,00  **

6171  1015  5321   000000000 Neinvestiční dotace obcím                                                                      20 000,00

  Org:   1015 Hořovice                                                                                                                         20 000,00  **

Celkem  Par:  6171 Činnost místní správy                                                                                          1 400 000,00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6310  0000  5163   000000000 Služby peněžních ústavů                                                                         18 000,00

6310  0000  5163   000000000 Služby peněžních ústavů                                                                          2 000,00

  Org:    Pol:  0000                                                                                                           Služby peněžních ústavů 20 000,00 20 000,00                                                                                                                                            * **

Celkem  Par:  6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                                                                 20 000,00

6320 Pojištění funkčně nespecifikované

6320  0000  5163   000000000 Služby peněžních ústavů                                                                         40 000,00

  Org:   0000                                                                                                                                      40 000,00  **

Celkem  Par:  6320 Pojištění funkčně nespecifikované                                                                             40 000,00

Obec Bzová                                                                                                                           KEO-W 1.9.136 / Uc19s

  Schválený rozpočet roku 2015                                                                zpracováno  21.5.2015

                                                                                                                                              strana:  9 / 10

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

   Par    Org     Pol      N+Z+Uz    Popis                                                                                      Schválený rozpočet

6399 Ostatní finanční operace

6399  0000  5362   000000000 Platby daní a poplatků                                                                          120 000,00

  Org:   0000                                                                                                                                     120 000,00  **

Celkem  Par:  6399 Ostatní finanční operace                                                                                         120 000,00

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené

6409  4200  5329   000000000 Neinvestiční transfery veřejný                                                                  70 000,00

  Org:   4200 DSO Hořovice                                                                                                                  70 000,00  **

Celkem  Par:  6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené                                                                               70 000,00

        V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek                                                                       48 844 770,00

     Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

     Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE                                                                                                              4 304 500,00

     Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                                                                                                     44 540 270,00

Rozpočet schválil:

 

 

Dne:  29.12.2014

Obec Bzová                                                                                                                           KEO-W 1.9.136 / Uc19s

  Schválený rozpočet roku 2015                                                                zpracováno  21.5.2015

                                                                                                                                              strana:  10 / 10

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek

   Par    Org     Pol      N+Z+Uz    Popis                                                                                      Schválený rozpočet

0000

0000  0000  8115   000000000 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech                            3 500 000,00

0000  0000  8123   000000000 Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky                                                    15 000 000,00

0000  0000  8124   000000000 Uhrazené splátky dlouhodobých                                                             -21 700,00

0000  0000  8124   000000000 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků                          -102 440,00

  Org:    Pol:  0000                                                              Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -124 140,00   18 375 860,00                                                                                                                             * **

Celkem  Par:  0000                                                                                                                       18 375 860,00

        FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek                                                                   18 375 860,00

Rozpočet schválil:

 

Zastupitelstvo obce Bzová

Dne:  29.12.2014

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozpocet-2015.pdf 259.2 Kb