Nakládání s odpady - velkoobjemový kontejner

Velkoobjemový kontejner

Od soboty 9. 3. 2024 lze využít velkoobjemový kontejner každou sudou sobotu od
10 - 11 hod.