Nakládání s odpady - velkoobjemový kontejner

Velkoobjemový kontejner v zimních měsících

Využití velkoobjemového kontejneru od 1. 12. 2018 - 28. 2. 2019 pouze po domluvě na OÚ.