Nakládání s odpady - velkoobjemový kontejner

Velkoobjemový kontejner

Do areálu velkoobjemového kontejneru lze nově ukládat i elektrozařízení (ledničky, pračky, bojlery, elektrické nářadí apod.)