Obec Bzová

Nakládání s odpady - velkoobjemový kontejner

Velkoobjemový kontejner

Uložit velkoobjemový odpad - starý nábytek, koberce, lino, stará umyvadla, toalety apod. je možno po domluvě na OÚ a zapůjčení klíče kdykoli zdarma. Drobné elektronické předměty,staré žehličky, feny aj. lze zdarma do E - boxu, který je umístěn na chodbě OÚ. Stejně tak i vysloužilé tonery. Ostatní elektroodpad - televize, monitory, lednice atd. odevzdávejte při mobilních svozech nebezpečného odpadu. Nejbližší svoz se koná 23. 4. 2016 - viz informace na úřední desce.