Nakládání s odpady - velkoobjemový kontejner

Velkoobjemový kontejner v zimním období

Velkoobjemový kontejner lze v zimním období využít po domluvě na OÚ.